Upozornenie: prehliadaním stránok súhlasite s ukladaním cookies na Vašom počítači. ich nastavenie si môžete ale zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

  Obchodné a reklamačné podmienky

 

     1.Všeobecné ustanovenia a pojmy

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, kde je predmetom kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.baliacesystemy.sk.

 

1.2. Predávajúci

Alex & Arthur s.r.o.  / prevádzkovateľ www.baliacesystemy.sk/

Dr. Bokesa 40,  902 01   Pezinok

IČO 52469531   IČ DPH SK2121054210

Banka : FIO Banka IBAN: SK46 8330 0000 0021 0167 2657

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

telefonické spojenie: +421951 409 500

emailové spojenie:    info@baliacesystemy.sk

 

(ďalej len "Predávajúci")


1.3 Kupujúci

Kupujúci zákazník je:

Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.
Podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.


Kupujúcim  sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu www.baliacesystemy.sk, ktorý má právo si vybrať a objednať produkty na stránke Predávajúceho. Kupujúci zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke Predávajúceho objedná akékoľvek produkty z ponuky (ďalej len "Zákazník"). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Predávajúci povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Predávajúceho na jeho stránke.

1.3 Objednávka:


Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Predávajúcim, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

1.4 Registrácia:


Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Predávajúci vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Predávajúcim. (bližšie informácie sú v stati  Ochrana osobných údajov). Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú história objednávok, nákupný košík, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.

 

 1. Informácie o tovare a spôsob objednania tovaru:

 

2.1 Informácie o tovare


Ceny na stránke www.baliacesystemy.sk sú  uvádzané vrátane DPH 20 %.  Sme platcami DPH. Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak.

2.2 Výber a objednanie tovaru - registrovaní Zákazníci:


Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru na stránke Predávajúceho.
Po dokončení objednávky (stlačením tlačítka "Odoslať  objednávku") sa stáva objednávka  záväznou. Po jej prijatí  do  objednávkového systému Zákazník obdrží  potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.

2.2 Výber a objednanie tovaru - Objednávka bez registrácie:


V e-shope je možné využiť objednanie tovaru aj bez registrácie. Zvolením tejto možnosti si môže Zákazník  objednať tovar zadaním svojho mena, adresy a kontaktu (e-mail, tel. číslo) na stránke, ale nebude mu vytvorený užívateľský účet (nebude zaregistrovaný) - nevzťahujú sa na neho v tomto prípade výhody registrovaných Zákazníkov a nie je možné si tieto výhody nárokovať. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Pri opätovnom objednávaní je potrebné znova zadať všetky povinné údaje.

2.3.Odoslanie objednávky

Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Nevyhnutnou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných v procese objednávania tovaru (registrácia zákazníka, objednávanie tovaru). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom a jej prijatím Predávajúcim.

2.4. Platba a dodanie tovaru

Bližšie informácie o dodacích a platobných podmienkach sú v stati Doprava & Platba , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

 

 1. Povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho  spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, kedy maximálnou lehotou dodávky je v zmysle zákona 30 dní, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak

 

 1. Povinnosti kupujúceho

 

4.1.Zákazník je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

V prípade, že si Zákazník tovar aj napriek záväznej objednávke neprevezme , si vyhradzuje Predávajúci právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

 1. Storno objednávky:

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť maximálne do 6 hodín, a to buď e-mailom na adresu obchod@baliacesystemy.sk (v predmete e-mailu musí byť uvedené "STORNO" a v texte číslo objednávky) alebo telefonicky na 0951 409 500 .
Prípady, ak Zákazník stornuje objednávku neskôr, než v uvedenej lehote  sa budú riešiť osobitne, na základe dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom, avšak akceptovanie takéhoto storna je pre Predávajúceho  nezáväzné a nepovinné.
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar nebol ešte odoslaný Zákazníkovi, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 15 dní späť bezhotovostným prevodom (príp. podľa dohody aj inak).
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar už bol odoslaný Zákazníkovi, Zákazník je povinný prevziať tovar, avšak má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (pozri "Odstúpenie od kúpnej zmluvy")

Predávajúci si vyhradzuje právo nerealizovať  objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku..

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude neodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s Predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo použitím PPP-U v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.

Rovnako si predávajúci vyhradzuje nerealizovať objednávku v pripade podozrenia zo zneužitia objednávkového systému vytvorením falošnej objednávky

 1. Spôsob platby:

Zákazník má možnosť vybrať si zo spôsobov platby, ktorý mu  vyhovuje a je technicky prístupný

 • PLATBA kartou ONLINE kreditnou, alebo debetnou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány spoločnosti COMGATE https://www.comgate.cz/sk

      - Platbu máme okamžite na účte a vieme bezodkladne vybaviť objednávku. Zákaznik neplatí žiadne poplatky naviac.

 • PLATBA ONLINE BANKOVÝM PREVODOM prostrednícvtom riešenia spoločnosti COMGATE  https://www.comgate.cz/sk- Platbu máme okamžite na účte v daný deň a vieme následne  vybaviť objednávku. Zákaznik neplatí žiadne poplatky naviac.

     

 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM  NA ÚČET /PLATBA BUDE USKUTOČNENÁ PRED DORUČENÍM TOVARU/

- Zákazník na  účet SK46 8330 0000 0021 0167 2657 prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky. Pri tomto spôsobe úhrady sa môže predĺžiť dodanie tovaru v závislosti na dobe, počas ktorej budú peniaze pripísané na náš účet.

Tento spôsob platby je ZDARMA

 • PLATBA V  HOTOVOSTI PRI OSOBNOM PREVZATÍ 

- Zákazník pri osobnom odbere zaplatí za tovar hotovosťou  na mieste prevzatia :  ulica Dr. Bokesa 40 v Pezinku

 

Uvedené platobné možnosti sa vzťahujú na platbu objednávok doručovaných na  Slovensko.

Platba objednávok zo zahraničia je možná len "Vopred bankovým prevodom", po dohode predávajúceho so Zákazníkom /o cene a spôsobe doručenia/.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
 • Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

  Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. je Predávajúci povinný: vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  Za náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Zákazník urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie Zákazníka na internetovú stránku Predávajúceho, počas ktorej Zákazník vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru. Tento nárok vzniká iba vtedy, ak Zákazník okrem povinných náležitostí zároveň predloží Predávajúcemu písomné doklady preukazujúce vynaložené náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

  Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z.:
  Ak sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,


  Odstúpenie od zmluvy je povinný Zákazník urobiť písomnou formou zaslaním e-mailu na e-mailovu adresu Predávajúceho. Vzorové tlačivo na odstúpenie od zmluvy: kliknite TU

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu Zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zákazník zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod.  a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky - doporučene (ale nie na dobierku!), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť.

  V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom (nerozbalenom) pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.
 1. Reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť reklamáciu  s presným označením vady tovaru aj spolu s reklamovaným tovarom /vo forme poistenej zásielky, nie na dobierku/ na vlastné náklady na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník s tovarom obdržal pri prevzatí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.


V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu.

Vzorové tlačivo na uplatnenie reklamácie: kliknite TU

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32,

P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 

fax č.: 02/ 58272 170 

e-mail: ba@soi.sk

 

 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@baliacesystemy.sk
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 1. Ochrana osobnych údajov a umožnenie vymazania dát o zákazníkovi v zmysle nariadenia GDPR.

 

Ochrana osobných údajov je upravená a v zmysle nariadení GDPR. Bližšie informácie sú v samostatnej časti ochrana osobných údajov a tvoria neoddelitelnú súčasť týchto podmienok.

V prípade žiadosti o odstánenie vaších osobných údajov, ktoré je možné v zmysle GDPR vymazať, je potrebné o to požiadať na adrese obchod@baliacesystemy.sk .

 

 

 1. Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 2 2021. 

KONTAKT

BALIACESYSTEMY.SK prevádzkuje Alex & Arthur s.r.o.

Adresa: Dr. Bokesa 40

PSČ: 90201, Pezinok, Slovensko

Email: info@baliacesystemy.sk

Telefón: +421 951 409 500

IČO 52469531 IČ DPH SK2121054210

ZDQ1Y2M5